EXHIBITION SERVICES (THAILAND) CO.,LTD.

Exhibition Services (Thailand) E.S.T.

   ด้วยประสบการณ์มากกว่า 12 ปี เรายินดีที่จะให้บริการอย่างมืออาชีพ
   เราคือ one-stop services ที่พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น
 

  - งานจัดบูธ นิทรรศการ
  - งานอีเว้นท์
  - งานออกแบบกราฟฟิค ต่างๆ
  - งานพิมพ์วัสดุต่างๆ
  - บริการให้เช่า เฟอร์นิเจอร์ รวมถึงอุปกร์ตกแต่งบูธ

     จากประสบการณ์ที่ผ่านมา เรากล้าการันตีในคุณภาพและความพึงพอใจของลูกค้าทุกท่าน ด้วยราคาที่เหมาะสม และเรามั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า ศักยภาพและความใส่ใจของพนักงานของเราทุกคน จะสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าในทุกๆงาน และสามารถนำพาความสำเร็จมาสู่ลูกค้าทุกท่านตามที่ตั้งใจไว้อย่างแน่นอน

Exhibition Services (Thailand) E.S.T.

    We are one-stop service in Booths, Events and Exhibitions. We are professional team with experience in design and construction service such as
   - Booth
   - Event and Exhibition
   - Graphic Design
   - Printing service
   - Furniture rental

     In every work we guarantee that we provide the best quality and on time service to our customer with reasonable price.
    We are sure that our quality service, efficient staff and creative designers would meet your requirement and mak yout event successful.

ผลงานที่ผ่านมาPortfolio